TR EN

Nadir Güllü Sosyal Kültürel Eğitim ve Dayanışma Vakfı

Babamız, ustamız Hacı Mustafa Güllü’nün bizlere bıraktığı hayırseverlik mirasını onun yokluğunda da devam ettirmek amacıyla Nadir Güllü Sosyal Kültürel Eğitim ve Dayanışma Vakfı’nı kurduk. Nadir Güllü ve ailesinin öncülüğünde kurulan vakıf aracılığıyla, toplumun ihtiyaç duyan kesimlerine yardım elimizi uzatmak ve üzerimize düşen sosyal sorumluluklarımızı gerçekleştirmek istiyoruz.
Vakfımız, imkanları el verdiği ölçüde ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya gayret gösterecek. Bu amaçla hedeflediğimiz faaliyetlerimizi şöyle sıralayabilirim;
Aşevi kurmak, işletmek, aşevlerine her türlü katkıda bulunmak, gıda tedariği yapan dernek ve kuruluşlara ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, tatlıcılıkla ilgili yüksek okul, akademi, teknik okullar kurmak, işletmek, teknik okullarda ve üniversitelerde gıda ve tatlıcılık alanlarında bölüm açmak, ilgili bölümlere her türlü teknik, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, gıda alanında araştırma enstitüleri kurmak, işletmek, sosyal sorumluluk projeleri geliştirip, projelere sponsor olmak, sanatsal etkinlikler düzenlemek, sanatsal etkinlikler yapan kişi, kurum ve kuruluşlara ayni ve nakdi yardımda bulunmak, öğrencilere burs vermek, gıda alanında araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, Türkiye’nin uluslararası kültür ve turizm yönünden tanıtımına katkıda bulunmak ve ulusal ve uluslararası festival, kermes, toplantı, panel, sempozyum, seminer düzenlemek…
Sevgi ve saygılarımla…


Nadir Güllü Sosyal Kültürel Eğitim ve Dayanışma Vakfı adına
Nuray Güllü

Karakoy Kurumsal Karakoy Kurumsal Karakoy Kurumsal Karakoy Kurumsal